آزمون مدیریت زمان

۱۲ سوال
تفسیر ندارد
۱۰ دقیقه
رایگان
مدیریت زمان

آزمون مدیریت زمان

مدیريت زمان یا Time management فرایند کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیت های مشخص می‌شود، به خصوص به منظور افزایش اثر بخشی، کارایی یا باروری.
این آزمون مشخص می کند که شما تا چه میزان از زمان بهره می برید.

برای مشاهده یک نمونه از خروجی این آزمون می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مشاهده نمونه خروجی