آزمون ابعاد موفقیت

موفقیت، مراحلی مداوم و پیاپی دارد و نباید آن را اتفاقی دانست و برای دستیابی به آن باید به شدت تلاش کرد. افراد در رابطه با موفقیت ایده ها و نظرات متفاوتی دارند. اما در نهایت همه افراد یکی از پایه های خرسندی در زندگی را موفقیت می دانند.
به نظر می رسد موفقیت از جمله مولفه هایی است که اغلب افراد غالبا تعریف نادرستی از آن دارند و این به دلیل نبودن تعریفی واحد و قابل قبول همگانی است. پارکر و کازمایر بر ابعاد موفقیت تمرکز نموده و موفقیت را دارای 6 بعد می داند. این آزمون در سال 1991 توسط ایشان و با هدف ارزیابی ابعاد موفقیت تهیه و تنظیم شد.

۴۵۷
آزمون موفق
۲۵ دقیقه
۰%
۰%

لطفا هر یک از ایده های زیر را در موقعیت زندگی رتبه بندی نمایید و گزینه ای را که اهمیت عبارت را برای شما بهتر بیان می کند انتخاب کنید.

تعداد سوالات ۴۲ و مدت پاسخگویی ۳۵ دقیقه است.

 • مجاب ساختن و وادار کردن افراد به انجام آنچه که من می خواهم

 • داشتن آسایش و خرسندی درونی

 • داشتن یک زوج خوشبخت

 • داشتن امنیت اقصادی

 • متعهد بودن به سازمانم

 • توانایی کمک، یاری، مشاوره و حمایت دیگران

 • شغلی داشته باشم که درآمد بیشتری نسبت به همکارانم بدست آورم

 • یک پدر یا مادر خوب باشم

 • داشتن مزایای شغلی مناسب

 • داشتن یک زندگی مناسب خانوادگی

 • بچه هایم را پرورش دهم و آن ها را به حد بلوغ و استقلال برسانم

 • داشتن یک خدمتکار که برایم کار کند

 • مورد قبول واقع شدن در کار

 • لذت بردن از فعالیت های غیرکاری

 • انجام دادن یا ساختن چیزهایی که برای جامعه مفید است

 • داشتن درآمد بالا و بدست آوردن مزایا

 • داشتن احساس لیاقت شخصی

 • کمک کردن به اجتماع

 • داشتن امنیت شغلی بلند مدت

 • داشتن اولاد و بچه

 • ارزیابی مناسب از عملکردم

 • داشتن فرصت برای خلاقیت فردی

 • داشتن صلاحیت

 • از سوی افراد مورد شناسایی و تقدیر قرار گرفتن

 • داشتن فرزندانی که از نظر احساسی و حرفه ای موفق باشند

 • نفوذ داشتن بر روی دیگران

 • خوشبختی در زندگی شخصی

 • بدست آوردن افزایش حقوق بصورت مرتب و قانونی

 • داشتن رضایت شخصی

 • بهبودی در رفاه نیروی کار

 • داشتن یک زوج دائمی

 • اعتماد داشتن به روسای خود

 • داشتن منابع برای کمک به دیگران

 • قرار گرفتن در یک موقعیت بالای حرفه ای

 • توانایی داشتن برای ایجاد یک چیز متفاوت

 • داشتن پول برای خرید

 • راضی بودن با شغل خود

 • داشتن خود احترامی (عزت نفس)

 • کمک به دیگران برای موفقیت آن ها

 • داشتن احساس شادابی و مطبوع

 • فراهم نمودن تحصیلات کیفی برای فرزندان

 • کمک به جامعه