آزمون نئو

نسخه تجدید نظر شده آزمون نئو یا NEO-PI-R نوعی آزمون خودسنجی ویژگی های شخصیتی است که مبتنی بر یک الگوی معروف شخصیتی به نام ۵ عاملی است. در آزمون نئو پنج عامل یا حیطه شخصیتی مورد ارزیابی قرار می گیرند که عبارتند از: روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن. آزمون پیش رو نسخه کوتاه شده آزمون نئو می باشد که دارای ۶۰ سوال بوده و با عنوان NEO-FFI شناخته می شود.

۲۱۷۶
آزمون موفق
۳۰ دقیقه
۰%
۰%

در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید. پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد

تعداد سوالات ۶۰ و مدت زمان پاسخگویی ۳۰ دقیقه می باشد.

 • من اصولا شخص نگرانی نیستم.

 • دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.

 • دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.

 • سعی می کنم درمقابل همه مودب باشم.

 • وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگه می دارم.

 • اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.

 • زود به خنده می افتم.

 • هنگامی که راه درست کاری را پیدا کنم، آن روش را همیشه ادامه می دهم.

 • اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.

 • به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست و سر زمان تعیین شده، انجام شوند.

 • هنگامی که تحت فشارهای روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.

 • خودم را فرد خیلی سرحال و سرزنده ای نمی دانم.

 • نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کنند.

 • بعضی مردم فکر می کنند که من شخصی خودخواه و خودمحورم.

 • فرد خیلی منظم و مرتبی نیستم.

 • به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.

 • واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

 • فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض، فقط به سردرگمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.

 • همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.

 • سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.

 • اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.

 • همیشه برای کار آماده ام.

 • شعر تقریبا اثری در من ندارد.

 • نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.

 • دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.

 • گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

 • غالباً ترجیح می دهم که کارهایم را به تنهایی انجام دهم.

 • اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.

 • معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آن‌ها از شما سوء استفاده می کنند.

 • قبل از شروع هر کاری وقت زیادی تلف می کنم.

 • به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.

 • اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژی هستم.

 • به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوتی به وجود می آورند، توجه می کنم.

 • اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.

 • برای رسیدن به اهدافم شدیدا تلاش می کنم.

 • اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.

 • فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.

 • معتقدم که هنگام تصمیم گیری در مسایل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبی باشیم.

 • برخی فکر می کنند من فردی سرد و حسابگر هستم.

 • وقتی قول یا تعهدی می دهم همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب کرد.

 • معمولا وقتی کارها درست پیش نمی رود، دلسرد شده و از کار منصرف می شوم.

 • شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.

 • بعضی اوقات وقتی شعری می خوانم با یک کار هنری را تماشا می کنم، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.

 • در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.

 • گاهی آنطور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکا نیستم.

 • به ندرت غمگین و افسرده هستم.

 • زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرد.

 • علاقه ای به تأمل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.

 • عموماً سعی می کنم شخصی باملاحظه و منطقی باشم.

 • فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.

 • اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را برطرف کند.

 • شخص بسیار فعالی هستم.

 • من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.

 • اگر کسی را دوست نداشته باشم، می گذارم متوجه احساسم شود.

 • فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.

 • گاهی آنچنان خجالت زده شده‌ام که فقط می خواستم خودم را پنهان کنم.

 • ترجیح می دهم برای خودم کار کنم تا رهبر دیگران باشم.

 • اغلب از کلنجار رفتن با نظریه های انتزاعی لذت می برم.

 • اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهداف، دیگران را به طور ماهرانه ای به بازی بگیرم.

 • تلاش می کنم هرکاری را به نحو احسن انجام دهم.