آزمون کمال گرایی هیل

آزمون کمال گرایی در سال ۲۰۰۴ توسط هیل و همکاران تهیه شده است. این ابزار دارای ۵۸ جمله است و شرکت کننده ها باید میزانی که هر جمله توصیف کننده آن هاست را در یک طیف ۴ گزینه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف مشخص نمایند.
هولندر در یکی از قدیمی ترین تعریف ها کمال گرایی را تحت عنوان انتظارات غیرمنطقی از خود و دیگران مطرح کرد. پژوهش های ابتدایی کمال گرایی را سازه ای یک بعدی و اغلب منفی در نظر می گرفتند و به ارتباط آن با آسیب شناسی روانی پرداختند.

۷۶۸
آزمون موفق
۳۰ دقیقه
۰%
۰%

هر یک از سوالات عبارت زیر را به دقت بخوانید و میزان موافقت خود را با آن مشخص کنید. هدف از این آزمون کمک به شما برای شناخت ویژگی های شخصیت شماست و از این رو پاسخ درست یا غلط وجود ندارد؛ فقط صادقانه به سوالات پاسخ دهید.

تعداد سوالات ۵۸ و مدت پاسخگویی ۳۰ دقیقه است.

 • برای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد.

 • نسبت به نظرات دیگران بیش از اندازه حساسم .

 • وقتی کارهای دیگران در حد استاندارد های من نیست معمولا به آن ها اطلاع می دهم.

 • قبل از تصمیم گیری درباره اختیارهای خود به دقت فکر می کنم.

 • اگر اشتباهی مرتکب شوم، ممکن است مردم نسبت به من نظر خوبی نداشته باشند.

 • همیشه ازطرف والدینم برای بهترین بودن تحت فشار بوده ام.

 • اگر کاری را کمتر از حد کمال انجام دهم، زمان برایم به دشواری سپری می شود.

 • همیشه انرژی خود را برای به دست آوردن یک نتیجه بی عیب به کار می برم.

 • کارهایم را با کارهای دیگران مقایسه، و اغلب احساس عدم کفایت می کنم.

 • وقتی دیگران استانداردهای من را رعایت نکنند آشفته می شوم.

 • فکر می کنم چیزها باید سرجای خود باشند.

 • بیشتر تصمیمات خود را برنامه ریزی می کنم .

 • از شکست خوردن خیلی شرمنده می شوم.

 • والدینم مرا با استانداردهای بالا نگه داشته اند.

 • برای کارهایی که انجام داده ام یا نیاز دارم انجام دهم، بیش از اندازه نگرانم.

 • تحمل کارهای نیمه تمام برایم بسیار دشوار است.

 • درباره واکنش دیگران به کارهای خود حساس هستم.

 • در مورد بهانه های دیگران به خاطر کارهای ضعیف آن ها، کمتر صبور هستم.

 • خود را به عنوان یک شخص منظم معرفی می کنم.

 • بسیاری از تصمیماتم بعد از تفکر درباره آنها اتخاذ می شود.

 • درباره اشتباه به شدت واکنش نشان می دهم.

 • راضی کردن والدینم کار بسیار دشواری است.

 • اگر اشتباهی انجام دهم همه روزم خراب است.

 • در هر تکلیفی که انجام می دهم باید بهترین باشم.

 • همواره نگران آن هستم که مردم رفتار مرا تایید می کنند یا نه.

 • اغلب اوقات از دیگران انتقاد می کنم.

 • دوست دارم همیشه سازمان یافته و منضبط باشم.

 • قبل از اینکه بدانم چه می خواهم معمولا نیاز به تفکر دارم.

 • اگر کسی به اشتباه من پی ببرد احساس می کنم به گونه ای احترام او را از دست داده ام.

 • والدینم برای پیشرفت من دارای توقعات زیادی هستند.

 • اگر کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم، بقیه روز را به آن فکر می کنم.

 • خود را به شدت به سوی استانداردهای بالا می کشانم.

 • به ندرت چیزی می گویم چون می ترسم اشتباه کنم.

 • بارها توسط کارهای ضعیف و نامرتب دیگران خشمگین شده ام.

 • خانه ام را اغلب تمیز می کنم.

 • برای تفکر درباره یک برنامه قبل از انجام کاری به زمان نیاز دارم.

 • اگر کاری را خراب کنم ممکن است مردم درمورد هر کاری که انجام می دهم از من سوال کنند.

 • وقتی بزرگ شدم، برای انجام درست کارها فشار زیادی احساس می کردم.

 • وقتی مرتکب خطایی شوم عموما نمی توانم تفکر درباره آن را متوقف کنم.

 • باید هر کاری را به صورت عالی انجام دهم.

 • از هر چه مردم درباره من فکر می کنند آگاهم.

 • درباره اشتباهات بی دقت دیگران تحمل کمی دارم.

 • از این که بعد از کار با چیزها بلافاصله آن را در جای خود قرار دهم، اطمینان حاصل می کنم.

 • تمایل دارم قبل از تصمیم گیری، عمیقا فکر کنم.

 • برای من اشتباه مساوی شکست است.

 • والدینم برای موفق شدن من، فشار زیادی به من تحمیل می کنند.

 • درباره برخی از کارهایی که انجام داده ام اغلب وسواس دارم.

 • اغلب نگران هستم مردم از گفته های من برداشت اشتباهی داشته باشند.

 • از اشتباهات دیگران اغلب ناامید می شوم.

 • گنجه خانه ام تمیز و مرتب است.

 • به ندرت تصمیمات لحظه ای می گیرم.

 • اشتباه نشانه حماقت است.

 • همیشه احساس کرده ام والدینم می خواهند عالی باشم.

 • بعد از شروع یک برنامه، همواره درباره چگونگی انجام آن فکر می کنم.

 • محل کار من عموما سازمان یافته است.

 • اگر یک اشتباه جدی مرتکب شوم، احساس حقارت می کنم.

 • والدینم همیشه از من انتظار بهترین بودن را دارند.

 • مدت ها نگران عقیده دیگران نسبت به خودم هستم.