آزمون شخصیت گلدبرگ

شخصیت به همه خصلت ها و ویژگی هایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است. از جمله می‌توان این خصلت ها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
آزمون گلدبرگ شامل ۵۰ سوال است که برای بررسی و ارزیابی کردن ۵ مولفه شخصیتی (برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی، ثبات هیجانی و گشودگی به تجربه) در افراد به کار می رود.

۲۶۲۶
آزمون موفق
۳۵ دقیقه
۰%
۰%

این آزمون از عبارتها یی تشكیل شده است كه رفتار افراد را توصیف می كند. با انتخاب یكی از گزینه های زیر مشخص كنید كه هر یك تا چه حدی شما را به درستی توصیف می كند. سعی كنید صفات خود را به صورتی كه واقعاً هست و با صداقت توصیف كنید. پاسخ خود را براساس ارزیابی كلی خودتان به همان صورتی كه در حال حاضر هستید انتخاب كنید، نه به صورتی كه دوست دارید در آینده باشید.

تعداد سوالات ۵۰ و مدت پاسخگویی ۳۵ دقیقه است.

 • مجلس گرم كن بودن

 • اهمیت زیاد ندادن به دیگران

 • همیشه آماده برای انجام دادن كارها

 • زود احساس فشار روانی كردن

 • داشتن خزانه لغات غنی در ذهن

 • كم حرف بودن

 • آدم ها را جالب یافتن

 • این طرف و آن طرف بودن وسایلم

 • در اغلب اوقات آرامش داشتن

 • مشكل داشتن در درك اندیشه های انتزاعی و نظری

 • احساس راحتی كردن در كنار دیگران

 • اهانت كردن به دیگران

 • توجه به جزئیات

 • نگرانی برای امور مختلف

 • داشتن تخیل روشن و زنده

 • اجتناب از مركز توجه دیگران بودن

 • همدلی كردن با احساسات دیگران

 • ریخت و پاش كردن و بی نظم بودن

 • به ندرت احساس افسردگی كردن

 • بی علاقگی به اندیشه های انتزاعی و نظری

 • شروع كننده حرف و گفتگو با دیگران

 • بی علاقگی به دانستن مشكلات افراد

 • انجام بی درنگ خرده كاری ها و امور روزمره

 • زود آزرده و پریشان شدن

 • ایده های عالی داشتن

 • حرف زیادی برای گفتن نداشتن

 • دل رحم بودن

 • اغلب فراموش كردن اینكه هر چیزی را سر جایش بگذارم

 • زود رنج بودن

 • نداشتن قوه تخیل خوب

 • صحبت با تعداد زیادی از افراد مختلف در میهمانی ها

 • دیگران را اصلاً جالب نیافتن

 • دوست داشتن نظم و ترتیب

 • نوسانات خلقی زیاد

 • سریع فهمیدن مطالب

 • بی علاقگی به جلب توجه كردن دیگران

 • وقت گذاشتن برای دیگران

 • شانه خالی كردن از زیر بار وظایف

 • تغییر خلقی و احساسی زیاد داشتن

 • استفاده از لغات پیچیده و مشكل

 • ناراحت نشدن از اینكه مركز توجه دیگران باشم

 • حس كردن احساسات و هیجان های دیگران

 • تبعیت از یك برنامه زمان بندی شده

 • به سادگی تحریك شدن

 • وقت گذاشتن برای فكر كردن درباره امور

 • ساكت بودن در كنار افراد غریبه

 • آرامش دادن به دیگران

 • دقیق بودن در كارم

 • اغلب احساس افسردگی كردن

 • سرشار از ایده و فکر بودن