آزمون عزت نفس کوپر-اسمیت

عزت نفس یعنی اینکه شما تا چه اندازه خود را ارزشمند و مهم تلقی کنید. عزت نفس همان تصوری است که شما از خودتان دارید. احساساتی که درباره موفقیت های کوچک وبزرگ زندگیتان دارید هم از همین جا ناشی میشود. عزت نفس داشتن به این معنا نیست که بی مورد به خودتان بنازید و دچار غرور و خودخواهی شوید، یا این که تصور کنید آدم به عیب و نقص و سراپا خوبی هستید. عزت نفس یعنی همانطور که هستید خودتان را دوست داشته باشید و بدانید که با وجود تمام نقص ها و کمبودها باز هم انسان ارزشمندی هستید و شایستگی این را که دیگران دوستتان داشته باشند و شما را بپذیرند دارید.

۱۱۴۰
آزمون موفق
۲۵ دقیقه
۰%
۰%

هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید. در مورد هر جمله اگر آن جمله شما را به همان صورتی که خودتان احساس می کنید تبیین می کند گزینه بلی و در غیر این صورت گزینه خیر را انتخاب کنید. پاسخ خوب یا بد، صحیح یا غلط وجود ندارد. جملات را سریع بخوانید و بلافاصله پاسخ دهید.

تعداد سوالات ۵۸ و مدت پاسخگویی ۲۵ دقیقه است.

 • بیشتر وقت خود را به خیالبافی می گذرانم.

 • خیلی به خودم اطمینان دارم.

 • دوست داشتم فرد دیگری بودم.

 • مردم خیلی مرا دوست دارند.

 • من و خانواده ام، وقتی با هم هستیم خیلی از زندگی لذت می بریم.

 • هرگز بدون علت نگران نمی شوم.

 • صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است.

 • دلم می خواست جوانتر بودم.

 • اگر می توانستم، خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم.

 • بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم.

 • مردم، زندگی با من را خوشایند می دانند.

 • در خانه خیلی زود عصبانی می شوم.

 • همیشه آنچه را که لازم است انجام می دهم.

 • به کاری که دارم افتخار می کنم.

 • لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم.

 • مدتها وقت لازم دارم که با شرایط جدید سازگار شوم.

 • اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم.

 • در میان همسالان خود از همه محبوبتر هستم.

 • خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند.

 • هرگز غمگین نمی شوم.

 • کارم را به بهترین وجه انجام می دهم.

 • به آسانی کارم را رها می کنم.

 • معمولا مواظب خودم هستم.

 • تا اندازه ای شاد هستم.

 • دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم.

 • خانواده ام خیلی به من امید بسته اند.

 • همه کسانی را که می شناسم دوست دارم.

 • وقتی در جمع هستم، دوست دارم صدایم کنند.

 • خودم را درک می کنم.

 • برایم خیلی دشوار است که خودم باشم.

 • زندگی من کاملا نامنظم است.

 • معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند.

 • در خانه، کسی عملا به فکر من نیست.

 • هرگز خودم را سرزنش نمی کنم.

 • آنطور که لازم است کار نمی کنم.

 • می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن عمل کنم.

 • واقعا دوست ندارم یک زن (مرد) شوم.

 • در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم.

 • دوست ندارم همراه دیگران باشم.

 • اغلب به ترک کردن خانه فکر می کنم.

 • هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام.

 • اغلب احساس می کنم که عصبانی هستم.

 • اغلب از خودم خجالت می کشم.

 • برخلاف اکثر مردم، ظاهر خوبی ندارم.

 • وقتی چیزی برای گفتن دارم، معمولا می گویم.

 • مردم، اغلب مرا آدم مهمی می دانند.

 • خانواده ام مرا درک می کند.

 • همیشه حقیقت را می گویم.

 • کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقا را نداشتم.

 • آنچه برایم اتفاق می افتد بی تفاوتم می کند.

 • آدم کم استعدادی هستم.

 • وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم.

 • اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند.

 • اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند.

 • همیشه می دانم که به مردم چه بگویم.

 • اغلب دلسرد می شوم.

 • مردم نمی توانند به من اعتماد کنند.

 • هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم.