آزمون اضطراب بک

این آزمون برای سنجش میزان اضطراب طراحی شده و شامل ۲۱ عبارت است. هر عبارت بازتاب یکی از علائم اضطراب است که معمولا افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند، یا کسانی که در وضعیت اضطراب انگیز قرار می گیرند تجربه می کنند.

۷۵۷
آزمون موفق
۱۰ دقیقه
۰%
۰%

فهرستی از علائم معمولی نگرانی در پایین ذکر شده است. لطفا هر مورد را به دقت بخوانید؛ سپس مشخص کنید که هر یک از این علائم در طول هفته گذشته و امروز چه مقدار شما را ناراحت کرده اند.

تعداد سوالات ۲۱ و مدت پاسخگویی ۱۰ دقیقه است.

 • بی حسی و کرختی یا احساس سوزن سوزن شدن

 • احساس گرما (گر گرفتگی)

 • لرزش پاها

 • نمی توانم آرام باشم

 • ترس از اتفاق ناخوشایند

 • گیجی یا حواس پرتی

 • تپش قلب

 • متزلزل بودن (بی ثباتی)

 • وحشت زدگی

 • عصبی بودن

 • احساس گرفتگی و انقباض عضلانی

 • لرزش دست ها

 • لرزش بدن

 • ترس از از دست دادن کنترل

 • تنفس برایم مشکل است

 • ترس از اینکه دارم می میرم

 • احساس ترس

 • سوء هاضمه یا ناراحتی شکم

 • احساس ضعف

 • سرخی و برافروختگی چهره

 • عرق کردن (که ناشی از گرما نباشد)