آزمون سخت کوشی

۴۵ سوال
تفسیر ندارد
۲۵ دقیقه
رایگان

آزمون سخت کوشی

شخصیت سخت کوش از سه مولفه مرتبط ولی متمایز یعنی تعهد، کنترل و مبارزه طلبی تشکیل می شود. این آزمون مولفه های مختلف سخت کوشی را در فرد می سنجد.

برای مشاهده یک نمونه از خروجی این آزمون می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مشاهده نمونه خروجی