آزمون هوش معنوی

هوش معنوی واژه معنویت را به عنوان هسته دروني خود معرفی کرده که می تواند آرامش را به خصوص در شرایط استرس زا به انسان هدیه کرده و او را به یک نیروی برتر در این جهان متصل کند.
این آزمون دارای 42 سوال بوده و هدف آن بررسی مولفه های هوش معنوی (زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، خودآگاهی و عشق و علاقه، پرداختن به سجایای اخلاقی) می باشد.

۹۸۷
آزمون موفق
۲۵ دقیقه
۰%
۰%

هر یک از سوالات عبارت زیر را به دقت بخوانید و میزان موافقت خود را با آن مشخص کنید. هدف از این آزمون کمک به شما برای شناخت ویژگی های شخصیت شماست و از این رو پاسخ درست یا غلط وجود ندارد؛ فقط صادقانه به سوالات پاسخ دهید.

تعداد سوالات ۴۲ و مدت پاسخگویی ۲۵ دقیقه است.

 • درباره چیزهایی که خارج از عمل من است دچار نگرانی و تشویش می شوم.

 • اغلب مشکلات خود را بزرگتر از آنجه هست جلوه می دهم.

 • نمی توانم به سادگی مخالفت خود را با هر مسئله ای بیان کنم.

 • اشتباهاتم را می پذیرم.

 • من خوشبختی را درکمک به دیگران می بینم.

 • برای آگاهی از نظرات و افکار جدید از فرصت ها استفاده می کنم.

 • اغلب از این که نمی توانم دیگران را آن گونه که دوست دارم تغییر بدهم، عصبانی می شوم.

 • مشکلات زیاد مرا دچار یأس و نا امیدی می کند.

 • اغلب همان چیزی می شوم که دوست دارم دیگران فکر کنند.

 • اغلب خود را با دیگران مقایسه می کنم.

 • از این که گره گشای مشکل کسی باشم خوشحال می شوم.

 • معتقدم در پس این زندگی مادی، حیات دیگری نیز وجود دارد.

 • گاهی اوقات احساس می کنم برای یک مشکل بزرگ هیچ راه حلی وجود ندارد.

 • احساس نیاز شدید به تأیید همگان دارم.

 • به قیمت صدمه زدن به دیگران، به دنبال مقام و موقعیت بالاتر هستم.

 • ما درست در جایی قرار داریم که می بایستی قرار داشته باشیم وکاری را انجام می دهیم که می بایستی انجام می دهیم.

 • معتقدم که نیرویی درهر لحظه حرکات و اعمال مرا هدایت و راهنمایی و رهبری می کند.

 • دائماً خود را به خاطر آنچه قبلاً انجام داده ام مؤاخذه می کنم.

 • در هنگام روبرو شدن با مشکلات، دچار تشویش و نگرانی می شوم.

 • احساس می کنم باید هر لحظه خود را به یکرنگی درآورم تا خود را با خواسته های دیگران تطبیق دهم.

 • از زندگیم راضی هستم.

 • احساس می کنم نیرویی بیکران حاکم بر جهان مرا حمایت و پشتیبانی می کند.

 • معتقدم هر موفقیت و شکستی که به دست می آورم، در ورای آن حکمتی است.

 • می توانم به راحتی با انتقاد کنار بیایم.

 • سعی می کنم هرگاه با یک مشکل روبرو شدم، تجربیات لذت بخش را به خاطرآورم.

 • معتقدم وقتی ازدیگران انتقاد می کنیم، خود را بد جلوه داده ایم.

 • به کسی که اکنون هستم و چیزی که اکنون دارم، راضی هستم.

 • از این که با دیگران احساس همدلی می کنم، خوشحال می شوم.

 • از تماشای کائنات و پدیده های آفرینش، احساس لذت می کنم.

 • معمولاً نظرات متفاوت دیگران را با آغوش باز می شنوم.

 • کاری را که شروع می کنم ادامه می دهم و همه ی مشکلات و دشواری های آن را به جان می خرم.

 • توانایی «نه گفتن» را ندارم.

 • سعی می کنم بدی های دیگران را ببخشم و به آنها نیکی کنم.

 • در موقعیتهای بحران زا از ارتباط خود با نیرویی قدرتمند و بیکران جهت کسب آرامش استفاده می کنم.

 • اغلب به نشستن و فکر کردن درباره مشکلات و موضوعات گذشته می پردازم و حسرت می خورم.

 • من درست خود را به همان صورتی که هستم دوست دارم.

 • اگر چه در زندگیم اشتباهات زیادی داشتم، با این حال به خود افتخار می کنم.

 • معتقدم نیرویی در همه آنچه انجام می دهم و هستم نهفته است.

 • قدرتی عظیم در کار این جهان حکمفرماست.

 • اعتماد به نفس دارم.

 • احساس می کنم که زندگیم هر روز بهتر از دیروز است.

 • معتقدم که: قطره ای کزجویباری بگذرد / ازپی انجام کاری می رود.