پاسخ آزمون

سبک غالب شما N-/E+O-A+C- می باشد.

تفسیر آزمون

N- روان آزرده گرایی : ۲۲ %

از آن‌جا که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیر دارد، در افرادی دارای نمره N بالا احتمال بیشتری وجود دارد که فرد دارای باورهای غیر‌منطقی بوده، قدرت کمتری در کنترل تکانه ها داشته باشد و میزان سازش ضعیف‌تری با دیگران و شرایط استرس زا نشان دهد.

بیمارانی که معمولا گرفتار حالات عصبی می شوند در شاخص N نمره بیشتری می‌گیرند. افراد دارای نمره بالا در این شاخص ممکن است در خطر ابتلا به برخی اختلالات روان‌پزشکی باشند. باید توجه داشت که نمرات N نشان دهنده آسیب شناسی روانی نیستند و از طرف دیگر باید در نظر داشت که همه مواردی که دارای تشخیص روان‌پزشکی هستند لزوما نمره بالایی در شاخص N ندارند.

به طور کلی افرادی که نمرات پایینی در این شاخص دارند، از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار می‌روند. این افراد معمولا آرام، دارای خلقی یکنواخت و راحت بوده و به آسانی می توانند بدون برآشفتگی و مشکل رفتاری با موقعیت های بغرنج و استرس زا رو‌به‌رو شوند.

E+O-A+C-

E+: شما برون‌گرا هستید

همان‌ طور که می‌دانیم برون‌گرا‌ها افرادی اجتماعی هستند. علاوه بر آن این گونه افراد دوست‌دار دیگران بوده و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها دارند. در عمل قاطع، فعال و حراف یا اهل گفتگو هستند.هیجان و تحرک را دوست دارند و به موفقیت در آینده امیدوارند. در مقابل درونگرایان قرار دارند که افرادی محافظه‌کار، مستقل و تک‌رو هستند ولی به هیچ وجه تنبل یا کند یا دوست‌نداشتنی نیستند. درون‌گرایان معمولا خجالتی و تنها هستند. البته این مطلب به معنای آن نیست که اضطراب اجتماعی دارند. درون‌گرایان کنجکاو هستند و علاقه زیادی نیز به پژوهش دارند.


O-: شما محافظه‌کار هستید

افراد تجربه‌پذیر افرادی هستند که در باروری تجارب درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی آن‌ها سرشار از تجربه است. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش های غیرمتعارف هستند و احساسات مثبت و فراوانی دارند. معمولا این شاخص ارتباط مستقیمی با هوش دارد و افراد دارای تحصیلات بالاتر در آن نمره بیشتری کسب می‌کنند. افراد دارای نمرات پایین در این شاخص افرادی هستند که در رفتار متعارف و در ظاهر محافظه‌کار به نظر می‌رسند. آن‌ها موضوعات رایج را بهتر از موارد نادر می‌پسندند و پاسخ‌های هیجانی آن‌ها نسبتا آرام و نهفته است.


A+: شما فرد موافقی هستید

فرد موافق اصولا نوع‌دوست است، با دیگران احساس همدردی می‌کند و مشتاق کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با اون همین رابطه را دارند. در مقایسه شخص ناموافق یا مخالف خود‌محور بوده و به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری. افراد موافق محبوب‌تر از افراد مخالف هستند ولی در هر صورت، آمادگی برای دفاع از حق فردی اولویت دارد و داشتن ویژگی موافق بودن در صحنه نبرد و یا دادگاه برتری و فضیلت نیست؛ همان طور که داشتن دیدگاه انتقادی و داشتن شک علمی می‌تواند برای یک دانشمند حسن و فضیلت باشد. هیچ یک از دو قطب این شاخص دارای منزلت اجتماعی برتر نیستند. همچنین نمی‌توانیم بگوییم کدام گروه سلامت روانی بهتری دارند. نمره پایین در این شاخص معمولا با ویژگی‌های اختلال شخصیت خود‌شیفته، ضد‌اجتماعی و پارانوئید همراه است؛ در حالی که نمره بالا با اختلال شخصیت وابسته همراهی دارد.


C-: شما فرد بی‌دقتی هستید

فرد با‌وجدان دارای هدف و خواست‌های قوی و از پیش تعیین شده است. برخی این شاخص را تمایل به موفقیت نیز نامیده‌اند. افراد دارای نمره های بالا در این شاخص در زمینه‌های حرفه ای و دانشگاهی افراد موفقی هستند. از طرفی این افراد همراه با ویژگی‌های ایراد‌گیری‌های کسل‌کننده، وسواسی و یا فشار بالا به خود در امور کاری و حرفه‌ای دیده می‌شوند. در مقابل افراد دارای نمره پایین را نباید افرادی فاقد پایبندی به اصول اخلاقی دانست، بلکه این افراد معمولا دقت کافی را در انجام کارها از خود نشان نمی‌دهند و در جهت رسیدن به اهداف خود نیز چندان مصر و پیگیر نیستند.