آزمون تشخیص برتری نیمکره های مغز

شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیمکره‌های مغز بر هم است. در افراد مختلف این تاثیر متفاوت است، چون بعضی نیمکره چپ مغزشان بهتر کار می‌کند و بعضی دیگر نیمکره راستشان و با توجه به همین برتری توانایی‌های مختلفی شکل می‌گیرد.
این آزمون به طور کلی برتری یکی از نیمکره ها را نسبت به دیگری نشان می دهد.

۲۶۳۹
آزمون موفق
۱۰ دقیقه
۰%
۰%

موضوعات زیر را با دقت بخوانید. ۱۲ موضوع نوشته شده که هر یک دارای ۴ گزینه است. در هر مورد گزینه ای را انتخاب کنید که ترجیح می دهید. لازم نیست که حتما بتوانید آن را انجام دهید. اگر انتخاب یک گزینه برایتان مشکل است، گزینه ای را که بیشتر ترجیح می دهید انتخاب کنید.

تعداد سوالات ۱۲ و مدت پاسخگویی ۱۰ دقیقه است.