آزمون ترس از موفقیت

«ترس از موفقیت‌» به منزله مانعی بر سر راه رشد و ترقی فردی، باعث می شود که‌ کارکنان برای نشان دادن شایستگی های خود انگیزه کمتری داشته باشند. افرادی که ترس‌ از موفقیت از جمله ویژگی های شخصیتی آنان محسوب می‌شود، در مواجهه با موقعیت های‌ موفقیت آمیز شغلی، مکانیزم مقاومت در مقابل موفقیت را از خود بروز می‌دهند.

۱۲۸۹
آزمون موفق
۲۵ دقیقه
۰%
۰%

عبارات زیر را بخوانید و با هر کدام موافقید، «بلی» را انتخاب کرده و در غیر این صورت «خیر» را انتخاب کنید.

تعداد سوالات ۲۹ و مدت پاسخگویی ۲۵ دقیقه است.

 • گاهی می ترسم از این که کارها را آن طور که می توانم انجام ندهم.

 • وقتی کارم را خوب انجام می دهم، تمایل دارم بدانم که مردم چه می گویند.

 • هرگز به این فکر نمی افتم که مبادا به علت موفقیت در یک زمینه مورد نفرت قرار گیرم.

 • گاهی از ترس طرد شدن، خیلی کمتر از آن چه می توانم کار می کنم.

 • اغلب به این فکر هستم که مردم خیال می کنند، می خواهم خود نمایی کنم.

 • هرگز نگران نیستم که مردم خیال کنند زیاد کار می کنم.

 • از این که در زمینه خود بهترین به حساب آیم نگران می شوم.

 • به نظر می رسد که موفقیت در یک کار، بیشتر از شکست در آن، عصبی می شوم.

 • نگرانم از این که دیگران مرا، به علت درگیری زیاد با کار، آدم عجیب و استثنایی بدانند.

 • گاهی اتفاق می افتد که کاری را دقیق یا درست انجام نمی دهم، زیرا مطمئن هستم که فرد دیگری آن را بهتر از من انجام خواهد داد.

 • گاهی نگران می شوم که دیگران انتظار بیشتری از من داشته باشند.

 • معمولا هدف هایی که برای خودم تعیین می کنم، پایین تر از آن هایی است که می توانم به آنها برسم.

 • تمایل دارم به طرف کارهایی کشیده شوم که به رقابت زیادی نیاز ندارند.

 • ظاهرا دوست ندارم کاری را به همان اندازه که می توانم خوب انجام دهم.

 • حتی اگر امکان رقابت وجود داشته باشد، دوست ندارم با دیگران رقابت کنم.

 • گاهی نگران می شوم که مورد انتقاد دوستان یا همکاران قرار گیرم، زیرا خیلی در گیر کار می شوم.

 • گاهی از این که خیلی اطلاعات به دست بیاورم نگران می شوم.

 • از این که ممکن است دوستی ها فدای برخی فعالیت ها یا برخی کارها شود، هرگز نگران نمی شوم.

 • از این که یک کار را خیلی عالی انجام دهم، نگران می شوم که دیگران پشت سرم مسخره کنند.

 • وقتی می خواهم کاری انجام دهم، به عقاید دیگران توجه نمی کنم.

 • فکر می کنم اگر در کارم موفق شوم، موجب حسادت دیگران خواهم شد.

 • هرگز نگران نیستم که موفقیت تحصیلی یا شغلی ام به روابط اجتماعی من آسیب برساند.

 • اگر بدانم که دیگران به خاطر شایستگی من در یک زمینه ناراحت می شوند، اصلا نگران نخواهم شد.

 • می ترسم که دیگران مرا، تنها به خاطر تخصصی که دارم و می توانم کاری برای آن ها انجام دهم، دوست داشته باشند.

 • می ترسم که اگر در یک زمینه تخصص بسیار بالایی به دست آورم، فشار زیادی بر من وارد شود.

 • می ترسم آن قدر اطلاعات به دست آورم که دیگران مرا دوست نداشته باشند.

 • از این می ترسم که در یک زمینه آن قدر تخصص پیدا کنم که دیگران امتیازی نسبت به من نداشته باشند.

 • نگران می شوم که اگر در یک کار خیلی موفق شوم، دیگران از موفقیت من جلوگیری کنند.

 • نگران می شوم که دیگران احساس کنند من مردم را خوب درک نمی کنم، در نتیجه از من بترسند.