آزمون لنگرگاه‌های مسیر شغلی

مفهوم اهرم‌های مسیر ترقی یا جهت‌گیری‌های شغلی نخستین بار توسط ادگار شین مطرح شد. او عنوان کرد تجربیاتی که افراد در زندگی متحمل آن می‌شوند باعث شکل‌گیری خودپنداره شغلی پایدار و دقیق می‌شود که بتدریج افزایش می‌یابد و در حقیقت به مسیر شغلی یا ترقی فرد چارچوب یا جهت می‌دهد.

۵۷۸
آزمون موفق
۲۰ دقیقه
۰%
۰%

هر یک از گزاره های زیر را بخوانید و عبارتی که نظر شما را در مورد آن بهتر توصیف می کند انتخاب کنید. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد ؛ فقط سعی کنید صادقانه به سوالات پاسخ دهید.

تعداد سوالات ۴۸ سوال و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه می باشد.

 • زمانی در انجام کار خود شاداب هستم که قادرم از استعدادها و مهارت‌های خاص خود استفاده کنم.

 • ترجیح می‌دهم سازمانم را ترک کنم تا اینکه با یک شغل چرخشی که از تخصص من خارج ‌باشد موافقت کنم.

 • انجام وظیفه به عنوان مدیر ارشد عملیاتی در حوزه تخصصی‌ام از یک مدیر عمومی بیشتر برایم جذاب است.

 • تنها اگر بتوانم مهارت های فنی و کارکردی خود را به یک سطح بسیار بالایی از شایستگی توسعه دهم در شغل خود موفق خواهم بود.

 • تلاش و آرزویم این است که در سراسر عمر کاری‌ام در تخصص خود باقی بمانم.

 • ترجیح می دهم سازمان را ترک کنم تا اینکه با شغلی که مرا از کار مدیریت عمومی دور می‌سازد موافقت کنم.

 • مدیر عمومی بودن بیشتر از مدیر ارشد عملیاتی در حوزه تخصصی کنونی‌ام برایم جذابیت دارد.

 • تنها زمانی در مسیر شغلی‌ام احساس موفقیت می کنم که در برخی از شرکت ها مدیر عمومی شوم.

 • آرزو دارم مسئولیت یک سازمان پیچیده را داشته باشم و تصمیماتی بگیرم که افراد زیادی را تحت تأثیر قرار دهد.

 • زمانیکه قادر به یکپارچه سازی و مدیریت تلاش های دیگران باشم، کارم را بهتر و بیشتر انجام خواهم داد.

 • ترجیح می دهم تا سازمان را ترک کنم تا اینکه شغلی را بپذیرم که استقلال و آزادیم را کاهش دهد.

 • فرصت انجام یک شغل که آزاد از قوانین و محدودیت ها باشد در مسیر شغلی شخصی من بسیار مهم تر از امنیت است.

 • تنها زمانی در مسیر شغلی خود احساس موفقیت خواهم کرد که بطور کامل به آزادی و استقلال دست یابم.

 • زمانیکه بطور کامل برای تعریف زمانبندی وظایف و رویه ها آزاد باشم، بیشتر و بهتر کار خود را انجام می دهم.

 • مسیر شغلی را خواهم داشت که مرا قادر سازد تا در انجام یک کار در مسیر شخصی‌ام و مطابق با زمانبندی شخصی ام آزادی عمل داشته باشم.

 • آروزی مسیر شغلی را دارم که که مرا قادر به احساس امنیت و ثبات سازد.

 • زمانی که احساس امنیت شغلی و مالی دارم، کار خود را بیشتر و بهتر انجام می دهم.

 • به دنبال مشاغلی در سازمان می گردم که به من احساس امنیت و ثبات بدهد.

 • به شدت به پذیرش وظیفه یا مأموریتی که امنیت شغلی مرا به خطر اندازد بی میل خواهم بود.

 • امنیت و ثبات برای من مهم تر از استقلال و خودمختاری هستند.

 • آرزو دارم کسب وکار شخصی خودم را راه اندازی کرده و ادامه دهم.

 • تنها اگر در ایجاد و خلق چیزهایی که محصول و ایده شخصی‌ام باشد کامیاب شوم در مسیر شغلی ام احساس موفقیت خواهم کرد.

 • زمانی که قادر به ساختن چیزهایی شوم که کاملاً نتیجه ایده ها و تلاش های شخصی ام باشد، در مسیر شغلی ام بهتر عمل خواهم کرد.

 • ایجاد کسب و کار شخصی خودم برایم مهمتر از دستیابی به سطوح بالای جایگاه مدیریتی در سایر شرکت ها می باشد.

 • همیشه در جستجوی ایده هایی هستم که به من امکان دهد تا شرکت شخصی خودم را راه بیندازم.

 • ترجیح می دهم سازمان را ترک کنم تا اینکه شغلی را بپذیرم که تواناییم را در خدمت به دیگران از بین ببرد.

 • آرزوی مسیر شغلی را دارم که مشارکت واقعی در اجتماع و بشریت را ممکن سازد.

 • استفاده از مهارت هایم برای ساختن دنیایی با جایگاه بهتر از دستیابی به جایگاه و موقعیت مدیریتی بالاتر برایم مهم‌تر است.

 • زمانیکه قادر شوم تا از استعدادهایم در خدمت به دیگران استفاده کنم، در مسیر شغلی‌ام بهتر عمل می کنم.

 • تنها زمانی در مسیر شغلی ام احساس موفقیت خواهم کرد که احساس مشارکت واقعی در سعادت و رفاه جامعه داشته باشم.

 • کار بر روی مسائلی که تقریباً حل ناپذیر هستند از دستیابی به سطوح بالای مدیریتی بیشتر برایم جذاب هستند.

 • من به دنبال فرصت های کاری می گردم که مهارت های رقابتی و یا حل مسئله من را به شدت به چالش بکشد.

 • زمانی که مسائل به ظاهر حل نشدنی را حل کرده و یا بر احتمالات به ظاهر غیرممکن چیره شوم، بیشتر احساس راحتی در کار خواهم داشت.

 • من در مسیر شغلی‌ام احساس موفقیت خواهم کرد تنها اگر با چالش های مشکل گوناگون مواجه و بر آنها غلبه کنم.

 • آرزوی مسیر شغلی را دارم که در آن مسائلی را حل کنم که به شدت چالش برانگیزند.

 • من همیشه به دنبال فرصت های کاری بوده ام که تداخلات بین دغدغه های شخصی و خانوادگی مرا به حداقل برساند.

 • توازن بین مطالبات زندگی شخصی و حرفه ای برای من بیش از دستیابی به سطوح بالای مدیریتی حائز اهمیت است.

 • تنها زمانی در زندگی احساس موفقیت می کنم که قادر به برقراری تعادل بین اهداف کاری، خانوادگی و شخصی خود شده باشم.

 • آرزوی شغلی را دارم که مرا قادر به یکپارچه سازی اهداف کاری، خانوادگی و شخصی سازد.

 • ترجیح می دهم سازمان را ترک کنم تا اینکه در شغلی که توانایی مرا برای دنبال کردن اهداف شخصی و خانوادگی به خطر بیندازد، وارد شوم.

 • باقی ماندن در یک منطقه جغرافیایی را به ترفیع شغلی که منجر به تغییر محل کاری ترجیح می دهم.

 • ترجیح می دهم برای سازمانی کار کنم که به من اجازه دهد تا در یک ناحیه جغرافیایی کار کنم.

 • دوست دارم دیگران مرا با سازمانم و عنوان کاری‌ام بشناسند.

 • دوست دارم با یک سازمان بخصوص و شهرت حاصل از آن شناخته بشوم.

 • ترغیب مشارکت در حوزه های مختلف کاری انگیزه مرا در مسیر شغلی تضمین می‌کند.

 • تنوع بی پایان چالش ها چیزیست که من واقعاً در مسیر شغلی می خواهم.

 • اگر قادر به استفاده از استعدادهایم در یک تنوع از حوزه های متفاوت کاری باشم، در مسیر شغلی ام برانگیخته می شوم.

 • مسیر شغلی را دوست دارم که بیشترین تنوع را در نوع وظایف و پروژه های کاری داشته باشد.