آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی در رابطه زناشویی

۴۰ سوال
تفسیر دارد
۳۵ دقیقه
۸۹۰۰ تومان
آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی

آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی در رابطه زناشویی

هدف این آزمون ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی در ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوت های جنسیتی) می باشد.

برای مشاهده یک نمونه از خروجی این آزمون می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مشاهده نمونه خروجی