توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
پاتریک جوزف مک گاورن میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند ۶ مهر ۱۳۹۵

  پاتریک جوزف مک گاورن میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند    پاتریک جوزف مک گاورن در11  اگوست سال 1937به دنیاامد.پدراویک کارگرساختمانی بود.پاتریک مک گاورن برای تحصیل دررشته بیوفیزیک به دانشگاه * ام آی تی* رفت وهمزمان باتحصیل دراولین مجله کامپیوتری ایالات متحده به نام کامپیوترهاواتوماسیون مشغول به کارشد.اودردراین نشریه موفق شدعنوان دستیار ...