رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها

  رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها   رونالد وین برکل در۱۲ نوامبر سال۱۹۵۲درپومونا درکالیفرنیامتولدشد. رونالدوبرکل اولین بار در۱۳ سالگی به

ادامه

جک ولش مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک

  جک ولش مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک   جک ولش روش نوینی درنحوه اداره شرکتها وکمپانیهای بزرگ ابداع کرد

ادامه