ویدیوی انگیزشی سرنوشت

اگر احساس می کنی چیزی داری که به نمایش بذاری… اگر احساس می کنی استعداد خاصی داری که می ارزه پرورشش بدی… می ارزه دنبالش بری، اون موقع دیگه چیزی وجود نداره که نتونی بهش برسی….

ادامه
صفحه 1 از 212