توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
عکس نوشته سری ۴ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

سرتو بالا نگه دار، خدا همیشه سخت ترین جنگ هاشو به قوی ترین سربازاش میده

عکس نوشته سری ۳ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

هفت بار زمین بخور ، برای بار هشتم برخیز

عکس نوشته سری ۲ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

گاهي اوقات حسي شبيه تسليم بهم دست ميده بعدش يادم مياد به اينكه يه مشت عوضي هست كه بايد بهشون ثابت كنم در موردم اشتباه ميكنن   وقت کشی رو تمام کن! تو فقط یه بار زندگی میکنی ، میتونی یه آدم کار درست و تاثیرگذار باشی به من بگو که من به انداره کافی ...

عکس نوشته سری ۱ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

97% از مواردی که نگرانشان هستید هرگز اتفاق نمی افتند. انسان ها همان چیزی را به دیگران اريه میدهند که در درون از آن سرشار شده اند.  با هر انسانی چنان رفتار کن که انگار او بخشی از خوشبختی توست. دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقش داشته اند... نه آنهایی که ...