علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان

  علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان   علی جان ایبراجیمف یکی دیگر ازگروه سه نفره بنیانگذاران امپراتوری معدن 

ادامه

رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها

  رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها   رونالد وین برکل در۱۲ نوامبر سال۱۹۵۲درپومونا درکالیفرنیامتولدشد. رونالدوبرکل اولین بار در۱۳ سالگی به

ادامه

گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول

  گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول   گرندهی مالیکارجونا رائودر ۱۴  دسامبرسال ۱۹۵۰دررجام درناحیه سریکاکولام آندهراپرداش درهندوستان به دنیاآمد.رائوازدانشگاه

ادامه

جک ولش مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک

  جک ولش مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک   جک ولش روش نوینی درنحوه اداره شرکتها وکمپانیهای بزرگ ابداع کرد

ادامه

نیکولای تسوتکوف ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه

  نیکولای تسوتکوف ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه   نیکولای تسوتکوف ، میلیاردرروسی ورئیس بنگاه خدمات

ادامه

پاتریک جوزف مک گاورن میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند

  پاتریک جوزف مک گاورن میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند    پاتریک جوزف مک گاورن در۱۱  اگوست سال

ادامه
صفحه 1 از 212