توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
تمام افراد از پایین شروع می کنند ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

فقط فکر کنید! اشخاصی که امروزدر اوج حیطه ی فعایت شما قرار دارند زمانی هرگز نمیدانستند که چنین کاری هم وجود دارد.اما امروز در راس قرار گرفته اند و پیش از سایرین درآمد دارند. نکته ی جالب این است که کاری که هزاران نفر انجام داده اند شما هم می توانید انجام دهید ...

با این ۱۲ کلید موفق زندگی کنید ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

1- یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمان ها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی را تصور کنید که صادقانه می خواهید ؛ نه آن چرا که "فکر می کنید شاید بتوان به دست آورید". اگر نیم نگاهی ...

<
< <