توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
بررسی اهداف : آیاهدف های شما تعادل دارند. ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

اکنون به گذشته برگردید و اهداف زندگی خود رابررسی کنید .مطمئن شوید که انها کاملا" متعادل اند و ابعاد مختلف زندگی شما را پوشش می دهند . هدف نهائی  هر انسانی موفقیت در زندگی است . برای همه ما در همه بخش های زندگی به همین شکل است. هدف های ...

۱۰ نکته برای هدف گذاری ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

این 10نکته که به آنهااشاره شده است به شما کمک می کنند که آرزوها  ورویاهایتان را به حقیقت  تبدیل کنید. 1-فقط و فقط  به رویایتان فکر نکنید .به آن جامل عمل بپوشانید ضعیف ترین کارها باز هم از قوی ترین فکرها قویتراست معمولا"هدف هایتان با بروز مشکلات و چالش ها ی جدید گم ...

<
< <