توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
استخدام ، مهرت کلیدی شما ۸ مهر ۱۳۹۵

  اگربه خودیتان می گویی: ولی من از استخدام کردن  خوش ام نمی آید <<  یا<< من فقط کسی رااستخدام می کنم که کار های استخدامی را انجام دهد.بگذارید همین حالا این فکررا ازسرتان به در کنم<<. وقتی شرکت تان فقط باتصمیمات شما توسعه پیدا میکند ( اگر اینجوری نیست،بایداینجوری شود ) ...

ایجاد محیطی با کارایی بالا ۸ مهر ۱۳۹۵

  زیاد  در مورد ساختن فرهنگ عالی شرکتی شنیده ایم .بگذارید مخلص کلام را بگویم: شما  نمی توانید فرهنگ را شکل دهید یاایجاد ش کنید. فرهنگ یک سازمان مثل تمرین روی تخته وایت برد نیست که همه ی مدیر ها دورمیزکنفرانس بنشینید و ایده های شان را به هم بگویند.فرهنگ یک ...

فقط بازیکن های درجه یک ۸ مهر ۱۳۹۵

   بیاید چند لحظه در مورداین موجود مرموز ،صحبت کنیم .یعنی >>کارمندعالی << این موجود افسا نه ای که بین عرصه ی بی نهایت کار مندهای معمولی پیدا می شود، به داشتن قدرتهای مرموزمشهور است .فقط یک استخدام عالی ،موجود افسانه ای درجه یک یابه قول معروف یک افسانه می تواند جایگزین ...

پر هزینه ترین اشتباهاتی که ممکن است انجام دهید. ۸ مهر ۱۳۹۵

  اگرشماازفبل کارمندتان را استخدام کرده اید ، پس باآمار هایی که در ادامه آورده ام،آشنایی بیش تری دارید. اگرتا الان پرداختی صورت نگرفته است ، هوای خودتان راداشته باشید. یک کسب و کار متوسط تقریبا بین65تا80 درصد ازهزینه های عملکردی اش  خرج حقوق  و دستمزدها میشود. این واقعا بخش بزرگی است .خیلی ...

دو راهی کارافرینی ۸ مهر ۱۳۹۵

  مهم نیست چه کسی هستید یا شرکت تان چه قدر بزرگ است .پیداکردن ادم های کامل برای ملحق شدن به شما در این مسیرکار راحتی نیست و متاسفانه حتی برای ماکار افرین ها سخت هم هست. کاملامشخص است در استخدام ادم های وحشتناک عمل می کنیم واقعاوحشتناک. چرا؟چون ادم های رمانتیک ...

بهترین ها راپیدا کن یا بابقیه بمیر (حق انتخاب داری) ۸ مهر ۱۳۹۵

  فقط کمی بعد ازانتشارکتاب >>اثر مرکب<<اوضاع عجیب و غریب شد. نه فقط در تورهای رسانه های تمام نشدنی حضورداشتم و کتابی جدیدم و پیام اش راترویج می کردم،که مدیریت تمام مسوولیت های ام به عنوان ناشر مجله ی ساکسس هم روی دوش ام بود.همایش های رادرکل دنیابرگزار می کردم.مدام بامن ...

<
< <