ایساک اندیک غول صنعت پوشاک و مد جهان

  ایساک  اندیک غول  صنعت پوشاک ومد جهان ایساک اندیک،موسس گروه  پوشاک  اسپانیایی مانگو ،  باثروت  ۸/۴ میلیارد دلار ،

ادامه
صفحه 4 از 41234