توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
ایساک اندیک غول صنعت پوشاک و مد جهان ۴ مهر ۱۳۹۵

  ایساک  اندیک غول  صنعت پوشاک ومد جهان ایساک اندیک،موسس گروه  پوشاک  اسپانیایی مانگو ،  باثروت  8/4 میلیارد دلار ، شصت و هفتمین فرد ثروتمند دنیابه شمار می رود. وی فردی مشهور درصنعت کسب وکار مد وپوشاک دراسپانیا  وجهان به شمارمی رود. ایساک اندیک ارمی در سال 1955درشهر استانبول درترکیه به دنیا آمد. خانواده ...

بررسی اهداف : آیاهدف های شما تعادل دارند ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

اکنون به گذشته برگردید و اهداف زندگی خود رابررسی کنید .مطمئن شوید که انها کاملا" متعادل اند و ابعاد مختلف زندگی شما را پوشش می دهند . هدف نهائی هرانسانی موفقیت درزندگی است . برای همه ما درهمه بخش های زندگی به همین شکل است. هدف های شمادرست مثل نقشه ...

۱۰ نکته برای هدف گذاری ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

10نکته که به آنهااشاره شده است به شما کمک می کنند که آرزوها ورویاهایتان را به حقیقت تبدیل کنید. فقط و فقط به رویای تان فکر نکنید .به آن جامل عمل بپوشانید ضعیف ترین کارها باز هم از قوی ترین فکرها قویتراست معمولا"هدف های تان با بروز مشکلات و چالش ها ی ...

<
< <