مارک کابن ازفروش کیسه های زباله تا قرارگرفتن درلیست میلیاردرها ۶ مهر ۱۳۹۵

  مارک کابن ازفروش کیسه های زباله تا قرارگرفتن درلیست میلیاردرها   مارک کابن دریک خانواده متوسط در پترز بوگ ایالات  متحده متولد شد.ازهمان دروان کودکی ونواجوانی به دلیل وضعیت اقتصادی خانواده وهمچنین به سبب علاقه فراوان خودش به تجارت به این عرصه قدم گذاشت.درسن12 سالگی کودکی دست و پا چلفتی بایک عینک ته ...

النا باتورینا ثروتمند ترین زن روسیه ۶ مهر ۱۳۹۵

  النا باتورینا ثروتمند ترین زن روسیه   النا  باتورینا یکی از معدود زنان میلیاردراست که ثروتش راخود به دست آورده است.اودرسال 2010 با ثروت 9/2 میلیارد دلارازسوی مجله فوربزبه عنوان سیصدوچهل و دومین ثروتمندجهان و ثروتمندترین زن روسیه معرفی شد. النا(یلنا) نیکولایوونا باتورینا در8مارس سال1963 در مسکوبه دنیاامد.اوپس از اتمام دبیرستان به عنوان ...

فرزاد ناظم مدیرفنی سایت یاهو ۵ مهر ۱۳۹۵

  فرزاد ناظم مدیرفنی سایت یاهو   امروزه تمامی کسانی که بادنیای اینترنتی در ارتباط هستند نام یا هو برایشان ازنام بردار و خواهرشان نیز آشناتراست.درمیان تمام یسایتهای ارتباطی موجود ،دوسایت **یا هو وگوگل**که ازرقبای جدی ودیرین یکدیگربه شمار می روندهرروزبابه کارگیری متدهای جدید وروشهای اسان برای دستیابی کاربربه اطلاعات مورد نیازشان گام دیگری ...

لو ژیانگ یانگ میلیاردر چینی درصنعت اتومبیل وباتری ۵ مهر ۱۳۹۵

  لو ژیانگ یانگ میلیاردر چینی درصنعت اتومبیل وباتری   لوژیانگ یانگ درسال 1962 درچین به دنیاآمد .او از سال 1978 تا1992به عنوان یک بانکدار در بانک مردم چین مشغول به کاربود.ژیانگ یانگ درسال 1993شرکت صنایع علم جدید گوانگژو را راه اندازی کرد ومدیر کل ورئیس آن شد.سپس درسال1995  شرکت سر مایه گذاری گوانگژو ...

دیوید گرین میلیاردرشدن با وام ۵ مهر ۱۳۹۵

  دیوید گرین میلیاردرشدن با وام600 دلاری   دیوید گرین در13نوامبر سال1941 به دنیا امد .پدراو یک واعظ فقیربود.دیوید دردوران دبیرستان دریک فروشگاه محلی کار میکرد.دیویدگرین تنها موفق شدمقطع دبیرستان رابه پایان برساند ومدرک دیپلم دریافت کند.اومدتها درفروشگاههای زنجیره ای مختلف کارمیکردوبه همین واسطه توانست اعتباروتجربه زیاد یدرکسب وکارخرده فروشی به دست اورد. دیویدگرین فروشگاه ...

سوئی چیروهوندا موسس شرکت هوندا ۵ مهر ۱۳۹۵

  سوئی چیروهوندا  موسس شرکت هوندا   سوئی چیروهوندادرسال 1906 درروستایی کوچک درژاپن به دنیا آمد.اوبانی شرکت هوندا وسازنده اتومبیلها وموتورسیکلتهایی به همین نام می باشد.هوندا مطالعه خود را درمجله ای به نام دنیای چرخها محدود کرد.روزی هنگام ورق زدن ان مجله چشمش به یک اگهی استخدام افتاد .شرکت آرتی شوکاتی توکیو به یک ...