مارک کابن ازفروش کیسه های زباله تا قرارگرفتن درلیست میلیاردرها

  مارک کابن ازفروش کیسه های زباله تا قرارگرفتن درلیست میلیاردرها   مارک کابن دریک خانواده متوسط در پترز بوگ

ادامه

النا باتورینا ثروتمند ترین زن روسیه

  النا باتورینا ثروتمند ترین زن روسیه   النا  باتورینا یکی از معدود زنان میلیاردراست که ثروتش راخود به دست

ادامه

فرزاد ناظم مدیرفنی سایت یاهو

  فرزاد ناظم مدیرفنی سایت یاهو   امروزه تمامی کسانی که بادنیای اینترنتی در ارتباط هستند نام یا هو برایشان

ادامه

لو ژیانگ یانگ میلیاردر چینی درصنعت اتومبیل وباتری

  لو ژیانگ یانگ میلیاردر چینی درصنعت اتومبیل وباتری   لوژیانگ یانگ درسال ۱۹۶۲ درچین به دنیاآمد .او از سال

ادامه

دیوید گرین میلیاردرشدن با وام

  دیوید گرین میلیاردرشدن با وام۶۰۰ دلاری   دیوید گرین در۱۳نوامبر سال۱۹۴۱ به دنیا امد .پدراو یک واعظ فقیربود.دیوید دردوران

ادامه

سوئی چیروهوندا موسس شرکت هوندا

  سوئی چیروهوندا  موسس شرکت هوندا   سوئی چیروهوندادرسال ۱۹۰۶ درروستایی کوچک درژاپن به دنیا آمد.اوبانی شرکت هوندا وسازنده اتومبیلها

ادامه
صفحه 2 از 41234