توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
لبخند خدا ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

به نام خداوندی که به ما لبخند میزند مهربان من ... دنیا گاهی برایم به اندازه ی تمام وسعتش تنگ میشود و بغضی گلویم را میفشارد... دلم میگیرد از همه ی بی رحمی ها و نامهربانی هایش ... از کوتاهی خودم برای بیشتر با تو و به یاد تو بودن اما تنها امیدم در ...

اراده ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

در این دنیا، همه چیز دست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس ... آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند ... می تواند آب ها را بخشکاند ... می تواند چرخ و فلک را به هم بریزد ... آدمیزاد حکایتی است. می ...

<
< <