۵۰ روش کوتاه که باعث میشن شریک زندگیتون در رابطه احساس دوست داشته شدن پیدا کنه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

50 روش کوتاه که باعث میشن شریک زندگیتون در رابطه احساس دوست داشته شدن پیدا کنه "عشق باعث ادامه ی زندگی نمیشه، عشق چیزیه که زندگی رو با ارزش میکنه" فرانکلین.پ جونز روابط عاشقانه بعد از یه ماه عسل ابتدایی به نظر میرسه که به زمان و انرژی زیادی نیاز دارند. روشن ...