کارنیل لایف

نویسندگان و مربیان موفقیت

سید حسین عباس منش
امیر حسین حدادیان
شهاب اناری
محمد پیام بهرام پور
نازیلا دیانوش
علی اصغر جهانگیری
ساناز کریمی
گروه موفقیت کارنیل
فراز قورچیان
احمد حلت
مسعود لعلی
محمود معظمی
محمدرضا شعبانعلی
امیر مهرانی
کوروش معدلی
علیرضا موحدی
نگین نصر
سهیل رضایی
فاطمه شرفی
انور سروش نیا
ماهان تیموری
عاطفه ولایی
نویسنده مدرسه کارنیل شو ورود به شبكه تلگرام كارنيل
تغییر عروس ژاپنی

گاهی اوقات ارتباط یا پیوند میان دیگران از سبک ها و عقاید دیگر باعث همبستگی میان آن ها می شود که در آخر به ازداوج می رسد. شیوه ها و سبک های زندگی می تواند روی افراد تاثیر بگذارد. تاثیری که باعث می شود عقاید افراد یا فرزندانتان عوض شود و به ...