کارنیل لایف

نویسندگان و مربیان موفقیت

سید حسین عباس منش
امیر حسین حدادیان
شهاب اناری
محمد پیام بهرام پور
نازیلا دیانوش
علی اصغر جهانگیری
ساناز کریمی
گروه موفقیت کارنیل
فراز قورچیان
احمد حلت
مسعود لعلی
محمود معظمی
محمدرضا شعبانعلی
امیر مهرانی
کوروش معدلی
علیرضا موحدی
نگین نصر
سهیل رضایی
فاطمه شرفی
انور سروش نیا
ماهان تیموری
عاطفه ولایی
نویسنده مدرسه کارنیل شو ورود به شبكه تلگرام كارنيل
کارگاه آموزشی افزایش عزت نفس

وقتی شمات عزت نفس دارید، یعنی به این باور رسیده ید که یک فرد ارزشمند در زندگی خودتون هستید با تمام وجود نقاط قوت و ضعف  ها بازم ارزشمند هستید عزت نفس پایین دلیل خیلی از مشکلات ما در زندگی هستند مثلا در تصمیم گیری ها، نگرش ها، رابطه ها ...