کارنیل لایف

نویسندگان و مربیان موفقیت

سید حسین عباس منش
امیر حسین حدادیان
شهاب اناری
محمد پیام بهرام پور
نازیلا دیانوش
علی اصغر جهانگیری
ساناز کریمی
گروه موفقیت کارنیل
فراز قورچیان
احمد حلت
مسعود لعلی
محمود معظمی
محمدرضا شعبانعلی
امیر مهرانی
کوروش معدلی
علیرضا موحدی
نگین نصر
سهیل رضایی
فاطمه شرفی
انور سروش نیا
ماهان تیموری
عاطفه ولایی
نویسنده مدرسه کارنیل شو ورود به شبكه تلگرام كارنيل
چرا امریکا اینقدر ثروتمند است؟

ماجرا از اینجا شروع شد که :چند روز پیش پسرم به من خبر داد به خاطر عید شکر گزاری، یک هفته مدارس تعطیل است. عید شکر گزاری، یکی از بزرگترین اعیادِ مردم آمریکا است. سال ها پیش مردمی که برای اولین بار به این کشور مهاجرت کردند، در پایان فصلِ ...