توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

یک کلیک برای حمایت از کارنیل

نویسنده مدرسه کارنیل شو
دانلود سخنرانی آزمندیان ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

همایش خودشکوفایی تکنولوژی فکر همایشی که تحول یک انسان را در زندگی نوید می دهد و از شما یک انسان زیبای دیگری می سازد. امروز بحث زیبای تکنولوژی فکر به عنوان آخرین دستاورد بشر در دنیای یک انسان و تحول یک انسان بحث بسیار بی نظیری است که در جای جای ...

تحلیل رفتار و شناخت دیگران از طریق مدل MBTI ( بخش هشتم) ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

ترکیب سوم ترجیح در تصمیم گیری ها بود که گفتیم که انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند یا افراد T هستند thinker هستند که به صورت کاملا منطقی ترجیحشون در تصمیم گیری بر اساس منطقه یا افراد در دسته دیگرF‌ ها هستند feeling ها یا احساسی. افرادی که دارای ترجیح ...

تحلیل رفتار و شناخت دیگران از طریق مدل MBTI ( بخش هفتم) ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

در این مبحث قراره thinking ها یا فکری ها رو مورد تجزیه و تحلیل رفتاری قرار بدیم. ببینیم افرادی که تصمیم گیریشون بر اساس ترجیح دادن منطق است چگونه افرادی هستند، چگونه فکر می کنند، و چگونه رفتار می کنند. آدم های thinking ترجیحشون در تصمیم گیری بر اساس منطق است ...

تحلیل رفتار و شناخت دیگران از طریق مدل MBTI ( بخش ششم) ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

آدم ها در دریافت اطلاعات دو دسته هستند: شمی ها و حواس پنجگانه. شمی ها تحت عنوان N ها می شناسیمشون. این آدم ها دوست دارند مهارت های جدید بیاموزند، N ها به اطلاعات دقیق خیلی توجه ندارند. تمرکزشون بر روی آینده است. دیتیل و جزئیات رو شاید به راحتی متوجه ...