شیوه های ارسال

تمامی کالاهای کارنیل از طریق پست اکسپرس ویژه کارنیل ارسال می شوند