توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
نسبت به خرچنگ ها آگاه باشید ۵ مرداد ۱۳۹۵

زمانی در مورد نوعی خرچنگ شنیدم که نمی توان آن ها را به راحتی به دام انداخت آنها بسیار چابک و باهوش هستند و از هر تله ی خرچنگی فرار می کنند با وجود این،خرچنگ ها دسته ای به دام می افتند،متاسفانه این به دلیل خصلت انسان مانندی است که ...

مسیر پیش رو ۵ مرداد ۱۳۹۵

قطار بازی کارآفرینی راهی را شروع می کند که سوارکارهای دیگر آن را با هیجانات و انتظارات بزرگ طی می کنند شما خیلی مثبت و هیجان زده هستید،بنابراین تلاش می کنید.کمربندتان را چک می کنید،به اطراف،دوستان و فامیل با لبخندی بزرگ نگاه می کنید.با یک تکان حرکت شروع می شود.برای لحظات ...

ماشین تان منتظر است ۵ مرداد ۱۳۹۵

کارآفرینی کار دشواری است.من نمی خواهم کارها را آسان جلوه دهم.اداره کردن تجارت توسط خودتان آزمونی برای شما خواهد بود و شما را به پیش می راند.اما این را بدانید:این کار عملی است و بهتر از آن،اینکه برای شما هم عملی است و قانون،تحقق می یابد.آیا آن را دوست دارید؟آیا ...

چطور قدرتتان را پیدا کنید ۵ مرداد ۱۳۹۵

موفقیت در DNA شما نیست.من هرگز روزی که او این کلمات را گفت فراموش نمی کنم من در ترم 11 کلاس انگلیسی بودم.جمعه بود.منتظر بودم زنگ بخورد و به تمرین بیس بال بروم.آن شب بازی مهمی داشتیم.وقتی زنگخورد معلم از من خواست به دفترش بروم می دانستم که نتیجه ی خوبی ...

قدرت خود را بیابید ۵ مرداد ۱۳۹۵

در قطار بازی کارآفرینی قدرت مربوط به این نیست که چقدر می توانید سر جایتان بنشینید،در مورد این است که تا چه حد قادر هستید سود منحصربه فردتان را شناسایی کنید و آن "عضله "را به گونه ای قابل انعطاف بسازید تا تجارتتان را به حرکت درآورد.در طول رشد وشکوفایی ...

برای بقا و رشد در تجارت چه باید کرد ۵ مرداد ۱۳۹۵

وقتی وارد ترن هوایی در پارک های تفریحی می شوید اگر به چپو راست نگا کنید و به دنبال نقطه شروع صف باشید این منظره را میبینید بچه های زیادی با هیجان به میله های صف تکیه داده اند هر خطی روی تابلو یک اینچ را علامت زده و همیشه یک ...

<
< <