پاتریک جوزف مک گاورن میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند

۶ مهر ۱۳۹۵ یک دیدگاه
نوشته شده توسط

<4D6963726F736F667420576F7264202D2081C7CAD1ED9820E3982090C7E6D1E

 

پاتریک جوزف مک گاورن

میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند

 

 پاتریک جوزف مک گاورن در۱۱  اگوست سال ۱۹۳۷به دنیاامد.پدراویک کارگرساختمانی بود.پاتریک مک گاورن برای تحصیل دررشته بیوفیزیک به دانشگاه * ام آی تی* رفت وهمزمان باتحصیل دراولین مجله کامپیوتری ایالات متحده به نام کامپیوترهاواتوماسیون مشغول به کارشد.اودردراین نشریه موفق شدعنوان دستیار ویراستاررا ازآن خودکند ودرزمان  فارغ التحصیلی ازدانشگاه درسال۱۹۵۹نیزبه مقام دستیارناشرارتقا پیداکرده بود. پاتریک مک گاورن درسال۱۹۶۴وزمانی که صنعت کامپیوترهنوزدوران نوزادی خودرا می گذراند،گروه داده های بین المللی را به همراه دوستش، فرد کرچ ،تاسیس کرد.این شرکت یک پایگاه  داده برای صنعت کامپیوترایجادمیکرد و همچنین نشریه ای با نام اخباربازارو صنعت  * ای دی پی*رامنتشرمی کرد.پاتریک مک  گاورن سه سال بعد انتشارنشریه جهان کامپیوتررا آغازکرد.این نشریه یک هفته نامه کامپیوتری است که خریداران کامپیوترراهم گام بااخبارمحصولات وصنعت کامپیوترنگه میدارد.

شرکت *آی دی جی  *در حال حاضربیش از ۳۰۰مجله منتشرکرده و بیش از ۷۵۰نمایشگاه تجاری و ۴۵۰وبسایت را اداره می کند. این شرکت امارهای قابل اعتماد وبه موقعی درمورد بازارهای تکنولوژی اطلاعات رابرای صنعت کامپیوترفراهم میکند.شرکت*آی دی جی * اززمان تاسیس آن متعهدشده که به افراد در دریافت تکنولوژی واستفاده موفق ازان کمک کند وبه این شکل تبدیل به قابل اعتمادترین منبع برای دریافت مشاوره اخباروروند های تکنولوژی درسرتاسر جهان شده است .

برندهای این شرکت در ۹۰کشورجهان موجود هستند.در آمد شرکت *آی دی جی*درسال۲۰۱۰درحدود۱۶/۳ میلیارد دلاربودوبیش از ۱۳۱۵۰نفر درسرتاسرجهان برای شرکت مشغول به کاربودند.ماهانه بیش از۲۷۰ میلیون نفردرجهان مخاطب نشریات شرکت*آی دی جی*هستند.خدمات اصلی شرکت*ای دیجی*شامل۶حوزه کلیدی رسانه های انلاین،حوادث وکنفرانسها ،انتشارات چاپی،خدمات نسل پیشتاز، تحقیقات بازاروراه حل های جامع بازاریابی جهانی میشود.شعار*آی دی جی *این است:  آی دی جی بیش ازهر شرکت رسانه دیگر درموردتکنولوژی به مردم اطلاعت می دهد.

پاتریک مک گاورن به دانشگاه * ام آی تی*برای تاسیس موسسه تحقیقات مغزمک گاورن مبلغ۳۵۰ میلیون دلارکمک کرده است.مک گاورن یکی ازاعضای هئیت امنای این دانشگاه است.اوهمچنین عضوهئیت امنای انجمن علوم درامریکاست.

خوشبختی وظیفه نیست،

بلکه نتیجه انجام وظیفه است.

–  ارنست  ناروت

 

کتاب سرگذشت جذاب کارآفرینان بزرگ دنیا _ سعید گل محمدی و صابر خطیری

آیا این صفحه برای شما مفید بود؟

  • محمدزاده

    دمش گرم????
    ???