نیکولای تسوتکوف ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه

۶ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
نوشته شده توسط

<4D6963726F736F667420576F7264202D20E4ED98E6E1C7ED20CAD3E6CA98E6D

 

نیکولای تسوتکوف

ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه

 

نیکولای تسوتکوف ، میلیاردرروسی ورئیس بنگاه خدمات مالی اورالسیب است.مجله فوربزدرسال۲۰۱۰ تسوتکوف راباثروت۲/۳میلیارد دلاردررده دویست نودوهفتم ثروتمندان جهان قرارداد.

نیکولای تسوتکوف در۱۲ ماه مه سال ۱۹۶۰در پوتیلکوفودر حومه مسکوروسیه به دنیاامد.تسوتکوف درسال۱۹۷۷ دبیرستان اولیانووسک درروستای خودرا به اتمام رساند اودرنیروی هوایی اتحاد جماهیرشوروی سابق تعلیم دید.نیکولای تسوتکوف ابتدا از مدرسه مهندسی وهواپیمایی ارشدنظامی تامبوف فارغ التحصیل شد. وسپس تحصیلات خود رادر آکادمی مهندسی نیروی هوایی* ژوکووسکی *ادامه داد.وی با دریافت یک جایزه افتخار مدال طلادرسال ۱۹۸۸ ازاین آکادمی فارغ التحصیل شد. تسوتکوف سپس به عنوان ماموربه ار تش روسیه  پیوست و توانست به رتبه کلنلی برسد.در آن زمان انتظارمیرفت  تسوتکوف درارتش نیرویی درخشان باشد، اما  کمی بعد فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و اصلاحات بازاردرروسیه نیکولای تسو تکوف را تشویق کردکه مسیرشغلی جدیدی را این باردردنیای مدیریت مالی دنبال کند.اودریافته بود که باماندن درارتش آنقدر در  آمد نخواهد داشت که خرجه مسرو دودخترش رابدهد وبه همین دلیل به مدیریت مالی روی آورد.نیکولای تسو تکوف در سال ۱۹۹۲به همراه شرکایش بنگاه کارگزاری* بروک اینوست* راتاسیس کرد.او بطورهمزمان در اکادمی اقتصاد پلخانوف تحصیل درمقطع دکترا را آغازکرد.عنوان پروژه دکترای اوتحقیق روی جذب سرمایه های بومی و خارجی درصنعت نفت و گاز روسیه بود.تسوتکوف درست  یک سال بعد شرکت نیک اویل را تاسیس کرد که به زودی تبدیل به جذابترین و تاثیر گذرا ترین بازیگر در بازار مالی روسیه شد.وی پس ازتاسیس نیک اویل بهمراه مدیران ارشد لوک اویل ازجمله وحیدالکپروف میلیاردر،عمده سهام این شرکت نفتی را از آن خود کرد.

نیکولای تسوتکوف درسال۱۹۹۴ به رغم اینکه ریس شرکت*نیک اویل  ای بی جی بانک * به عنوان رئیس دپارتمان اوراق بهادار به شرکت معروف لوک اویل پیوست وتوانست تا مقام نایب رئیسی وریاست بخش مدیریت مالی وسر مایه گذاری رشدکند.اودرسال۱۹۹۷ به شکل تمام وقت به شرکت نیک اویل ای  بی جی بانک(که بعدا”به بانک اوالسیب تغییرنام داد)بازگشت. تسوتکوف که بهعنوان رئیس و مدیر عامل به این شرکت بازگشته بود،کارمدیریت وتوسعه آن راادامه داد.بانک اورالسیب درحال حاضر با شبکه ای بیش از۱۰۰۰شعبه ودفترخدمات بیمه وبانکداری دربیش از۷۴شهرروسیه یکی ازبزرگترین ومورداعتماد ترین موسسات مالی روسیه به شمارمی رود.

نیوکلای تسوتکوف همچنین درسال۱۹۹۵ به عنوان یکی ازاعضای هئیت مشاوره کمیسیون فدرال در کمیسیون بازار سهام و اوراق بها دارروسیه انتخاب شد.تسوتکوف به فلسفه شرقی و یوگاعلاقه دارد.

 

مهم نیست که شما سرنگون شوید،مهم ان است که دوباره به پاخیزید.

–    ونسان لومباردی

کتاب سرگذشت جذاب کارآفرینان بزرگ دنیا _سعید گل محمدی و صابر خطیری

آیا این صفحه برای شما مفید بود؟