توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو

عکس نوشته سری ۱

۱۸ بهمن ۱۳۹۴ بدون دیدگاه
نوشته شده توسط

photo_2016-02-07_14-20-29

  • ۹۷% از مواردی که نگرانشان هستید هرگز اتفاق نمی افتند.

97% از مواردی که نگرانشان هستید هرگز اتفاق نمی افتند.

  • انسان ها همان چیزی را به دیگران اریه میدهند که در درون از آن سرشار شده اند.

با هر انسانی چنان رفتار کن که انگار او بخشی از خوشبختی توست.

  •  با هر انسانی چنان رفتار کن که انگار او بخشی از خوشبختی توست.
دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقش داشته اند... نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند.........
  • دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقش داشته اند… نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند………

همیشه بخندید،دست بزنید،برقصید تاهمه ساز های دنیا با ریتم شادی شما کوک بشن به لرزه در بیارید با صدای خنده هاتون تمام دنسا رو شما حق شاد بودن را دارید

  • همیشه بخندید،دست بزنید،برقصید تاهمه ساز های دنیا با ریتم شادی شما کوک بشن،به لرزه در بیارید با صدای خنده هاتون تمام دنیارو شما حق شاد بودن رو دارید

کوچکتر که بودیم،ایمانمان بزرگتر بود،بادبادک میساختیم و نمی ترسیدیدم که باد نباشد.......

  • کوچکتر که بودیم،ایمانمان بزرگتر بود،بادبادک میساختیم و نمی ترسیدیدم که باد نباشد…….

تو حق داری بترسی حق داری گریه کنی اما حق نداری تسلیم بشی

  • تو حق داری بترسی

حق داری گریه کنی

اما

حق نداری تسلیم بشی

بیست غذای خیلی مفید

  • بیست غذای خیلی مفید

تاریخ تولدت مهم نیست تاریخ تحولت مهم است

  • تاریخ تولدت مهم نیست تاریخ تحولت مهم است

چگونه در زندگی موفق شوید؟

  • چگونه در زندگی موفق شوید؟