دنبال برتری تان باشید

۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
نوشته شده توسط

برای  اولین بار جیم ران نکته و هدف اصلی زندگی رابه من یاد داد. گفت:  هدف این ماجرا جوی بزرگ بشری ، پرباری وتلاش  برای ارتقای کامل تمام توانائیی های انسان است. این است که ببینید بااستفاده از هرچه به شما اعطا شده ، به چه درجه ای  می توایند برسید

به شماهدایای زیادی اعطا شده است .می توانید به موفقیتهای خارق العاده برسید وکمک چشمگیری به مردم  و دنیای اطراف تان بکنید.مسوولیت دارید که ازتوان تان استفاده کنید، به کارش بگیریدو ارتقای اش بدهید . درضمن جیم به من هشدارداد: توانی که از آن استفاده ی کمی شود ، باعث  درد و رنج خواهدشد.

چیزی که بااطمینان میدانم این است که آنچه تا الان به ان رسیده اید، تنها بخشی ازتوان واقعیت اناست ونتایج فعلی تان خیلی کمتر از چیزی  هستند که واقعامی توانید انجام اش دهید .

وقت اش شده یک قدم برید بالاتر .این کتاب رابه عنوان تماس یاد اوری کننده در نظر بگیرید  . تماسی  برای شروع ماجرا جویی بزرگ تان.

وقت اش شده ان زندگی راکه برای خودتان درنظرگرفته اید،شروع  کنید > ان زندگی که برای تان معناداراست.

مهم نیست چه اتفاقاتی قبلاافتاده است وحالا  می خواهید ازکجاشروع کنید.درست ازهمان جاکه هستید شروع کنید . همین حالا دست به کارشوید. الان تصمیم  بگیرید برتری تانرا شروع کنید  و به انداز ه ای که می توانید  قدرتمند ، شجاع،دلیرو بی  باک باشید.

برتری، از قبل،درون شماست.فقط باید  رهای اش کنید و هرروز ، تجربه اش کنید.

شما  می توانید.همین حالا شروع کنید.

 

دیوانگان ثروت ساز – دارن هاردی

آیا این صفحه برای شما مفید بود؟
برچسب ها :